Opmerking

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Vanaf het moment dat HACCP-HORECA voor u aan het werk gaat, is er sprake van een overeenkomst van opdracht zoals bepaald in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot deze overeenkomst behoort dit ingevulde aanmeldingsformulier, de bevestiging zoals hierop per e-mail volgt, alsmede deze algemene voorwaarden. HACCP-HORECA valt onder Piment.nl. HACCP-HORECA is een bedrijf die streeft naar het beste voor zijn opdrachtgevers. Dit betekent dat HACCP-HORECA zich tot het uiterste zal inspannen om een resultaat te bereiken overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Er is dan ook sprake van een inspanningsverbintenis.

De overeenkomst is niet opzegbaar, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals onrechtmatig handelen aan de zijde

van HACCP-HORECA. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een vaste prijs overeengekomen. Betaling dient binnen 14 dagen na onze factuurdatum plaats te vinden. Mocht u na deze termijn niet hebben betaald, dan is HACCP-HORECA gerechtigd een rentepercentage van 9% per jaar in rekening te brengen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.

HACCP-HORECA stelt het echter op prijs dat u bij non-betaling direct uw moverende redenen kenbaar maakt, zodat gezocht kan worden naar een oplossing. HACCP-HORECA zal haar werkzaamheden met de uiterste zorgvuldigheid uitvoeren. Het kan desondanks echter gebeuren dat er fouten worden gemaakt. HACCP-HORECA beperkt haar aansprakelijkheid in elk geval ten uiterste tot het bedrag dat voor de werkzaamheden is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden behoren tot de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten met u. HACCP-HORECA gaat er echter vanuit dat op deze algemene voorwaarden geen beroep behoeft te worden gedaan en dat de uitvoering van de opdracht naar tevredenheid verloopt.

 

service

Trainingen en instructies zorgen er voor dat er veel minder fouten gemaakt worden. Het efficiënt inzetten van de schoonmaakplan moet samen gaan met uw dagelijkse keuken bezetting. Veel horecamedewerkers "zien" zelf niet wat ze uiteindelijk doen.

service

HACCP en voedselveiligheid hebben veel van doen met motivatie van uw medewerkers en management

HACCP en voedselveiligheid zijn van belang voor Horeca, food sector en de gezondheidszorg. Het gevolg van slechte kwaliteit voedsel uit uw keuken met als gevolg een onveilige situatie kan enorm zijn, voor uw klanten/ gasten maar zeker voor uw bedrijf.

Vaak zijn de richtlijnen qua HACCP en voedselveiligheid een ondergeschoven kindje.

Elk bedrijf heeft een goed onderhoudsplan of contract voor machines en apparatuur. Maar voor HACCP en voedselveiligheid vaak niet, en wordt er vertrouwd op de keukenbrigade en hun kennis over voedselveiligheid wat ze op school hebben opgedaan. Opvallend, tijden veranderen zo ook de eisen, richtlijnen en wetgeving. Naast ons als externe HACCP partner kunt u er ook voor kiezen uw medewerkers een training te laten volgen. Bij een aanmelding van vijf of meer is het interessant om dit bij u op het bedrijf te geven. Anders is het goedkoper om uw werknemer het online te laten volgen. Hiervoor bieden wij een kant en klaar programma. Aanmelden

Coaching en training in HACCP en voedselveiligheid

Wij bieden u een zakelijke HACCP coach, hij zal u en uw medewerkers adviseren en trainen we zijn gespecialiseerd in de coaching en ondersteuning van u en uw personeel belast met HACCP en voedselveiligheid. Daarnaast bieden we u een uiterst gebruiksvriendelijk HACCP map met alle benodigde handvaten. Zodat u snel, eenvoudig en scherp geprijsd kan managen.

HACCP PLAN

Wij helpen u uw HACCP plan opzetten, handhaven en verbeteren. Ieder jaar veranderen er wel regels en richtlijnen. Wij houden u graag op de hoogte, en uw HACCP plan up to date.

ons werk is niet altijd direct zichtbaar...


Legionella

BHBC

Salmonella

e-coli

wat wij doen

Met een goed team van vakkundige mensen waaronder een levensmiddelentechnoloog werken wij dagelijks aan kwaliteit en voedselveiligheid in de horeca.

Lees meer...

mogelijkheiden

vaak komt een idee voort uit een ergernis, veel van die ideeën vloeien af en wordt niets mee gedaan. Wij bieden u handvaten waar u wat mee kan.

Nederlandse horecabezoekers blijken niet veel vertrouwen te hebben in de hygiëne van koks en keukenpersoneel. Zo denkt bijna een kwart (21%) dat zij zelden of nooit de handen wassen voor het koken. Een derde van de ondervraagden mensen meent dat koks het eten dat op de grond gevallen is, gewoon gebruiken (32%).
Trainingen en instructies zorgen er voor dat er veel minder fouten gemaakt worden. Het efficiënt inzetten van de schoonmaakplan moet samen gaan met uw dagelijkse keuken bezetting. Veel horecamedewerkers "zien" zelf niet wat ze uiteindelijk doen. Hun standaard handelingen zijn vaak meer een aangeleerd kunstje dan kijken wat je doet.
Om uw keuken in top conditie te houden adviseren wij om steekproefsgewijs onze keurmeester op bezoek te laten komen. Hij neemt dan productmonsters en laten die in het laboratorium onderzoeken. We analyseren de monsters op microbiologische en/of chemische aspecten en rapporteren de resultaten aan u. Een microbiologische analyse geeft een indicatie over de hygiëne in uw bedrijf. De keurmeester neemt monsters van grondstoffen en eindproducten en neemt monsters van werkoppervlakken of gereedschappen.

direct aanvragen

een HACCP plan
Keuken inspectie
Legionella inspectie
Training
HACCP formulieren

Het leven is zo eenvoudig, Als wij ’t voor u nou eens niet ingewikkelder maken!